Roger Mordang

Stap 4
Adviseren

In dit persoonlijk adviesgesprek worden onze uitwerkingen van de vorige stap aan u gepresenteerd. De volgende zaken komen aan bod:

  • het presenteren van het Persoonlijk Financieel Overzicht (weergave huidige situatie)
  • de mogelijke oplossingen voor uw financieel vraagstuk met bijbehorende cijfermatige onderbouwingen
  • de voor- en nadelen van de diverse oplossingen
  • de mogelijke financiële risico’s die aan de oplossingen zijn verbonden en hoe deze mogelijk zijn af te dekken
  • het kostenaspect van de diverse oplossingen
  • het bepalen van de financiële instellingen die de beste condities leveren om invulling te geven aan de mogelijke oplossingen
  • het bepalen welke oplossingen uw voorkeur geniet ter invulling van uw financieel vraagstuk


NOTE: Zowel het kennismaken, het inventariseren alsmede het eerste advies is voor onze rekening en is dus kosteloos voor u.
Roger Mordang

Sint Agnesplein 5
6241 CA Bunde

043 30 30 000
06 50 45 03 77

info@rogermordang.nl

linkedin
facebook